Sme spoločnosť KlientPro

Od roku 2015 zabezpečujeme pre zdravotnú poisťovňu Dôvera vzdelávanie a poradenstvo pre pacientov s diabetom
v programe DôveraPomáha diabetikom. Od roku 2022 radíme aj ľuďom s hypertenziou.

Naše nemedicínske vzdelávanie a poradenstvo je doplnkom
k edukácii v ambulancii lekára. Staviame ho podľa vašich individuálnych problémov a potrieb. Pomáhame vám rozvinúť vaše schopnosti tak, aby bola liečba dlhodobo úspešná, lepšie ste zvládali svoje ochorenie a cítili sa zdravšie.

Opierame sa len o poznatky podložené vedeckými dôkazmi
a filozofiu starostlivosti, v ktorej centre pozornosti ste vy (tzv. Person-Centered Care).